I år er det valg! Husk kommunestyre- og fylkestingsvalget 9. september 2019.

Se informasjonen på valg.no:

logo valg.no.jpg


01.04.2019

Fristen for innlevering av listeforslag er 31. mars i valgåret.

I 2019 er 31. mars en søndag, og som regulert i valglovens § 15-5 begynner fristen å løpe nærmest påfølgende hverdag, da opprinnelig frist faller på en helligdag. Fristen for innlevering av listeforslag i 2019 er derfor mandag 1. april, klokken 12.00. 

Listeforslaget anses for innlevert når det er kommet inn