Tidspunkt/sted for vaksine (for alle andre enn barn og unge 6-17 år)

Ved behov kan det avtales vaksinering frem til kl. 17.00. 

Ta kontakt dersom du ikke har fått tilbud om dose tre. 

Vaksine dose 1, 2 og 3

Hvem kan få vaksine?

  • Alle personer over 5 år kan få tilbud om vaksine fra kommunen, se egen info
  • Personer uten lovlig opphold kan også få vaksine.
  • Alle 16 år og eldre som ikke har startet grunnvaksinering bør ta 2 doser så snart som mulig, se egen info
  • Vil du bestille time til vaksine ring 77 17 21 80, eller sms til 922 06 689 så tar vi kontakt.
  • Alle som har fått vaksinedose 1 får tildelt en time for vaksinedose 2.

Vaksinasjon med dose 3 i Salangen vil i hovedsak være gjennomført innen utgangen av januar.

Følgende grupper anbefales å ta en oppfriskningsdose koronavaksine

Personer over 65 år

Personer i denne gruppen vil få en innkalling på sms via Remin før jul.

Dersom du ikke har fått innkalling ta kontakt på telefon 77 17 21 80.

Aldersgruppen over 65 år vil få sin 3. dose før jul.

Personer med nedsatt immunforsvar

Dette gjelder personer med alvorlig sykdom innfor egne sykdomsgrupper eller som bruker noen særskilte legemidler. Oversikt over hvem som er i denne gruppen finner du på FHI sine nettsider.

Minimumsintervall mellom dose to og tre for denne gruppen er 28 dager.

Personer i denne gruppen kan også få en fjerde vaksinedose, da som "oppfriskningsdose". Intervallet mellom dose tre og dose fire er tre måneder. Dersom du er i denne gruppen og ikke har fått tilbud om eller time for oppfriskningsdose, ber vi deg om å ta kontakt.

Gravide i aldersgruppen 18–44 år

Gravide anbefales å ta tredje vaksinedose i andre eller tredje trimester, eller første trimester hvis man har annen tilleggsrisiko.

Minimumsintervall mellom dose to og tre for denne gruppen er 4,5 måneder.

Helsepersonell

Alle ansatte i helsetjenesten tilbys nå den tredje vaksinedosen.

Minimumsintervall mellom dose to og tre for denne gruppen er 4,5 måneder.

Personer 45–64 år

Disse vil bli tilbudt den tredje vaksinedosen i perioden januar-februar 2022.

Personer med underliggende sykdom (utenom immunsvikt) får vaksine med andre i sin aldersgruppe.

Aldersgruppen over 45 år kan nå få 3. dose etter 4,5 måned. Helsestasjonen har derfor fremskyndet allerede avtalte timer fra 5/1 til 21/12 (nytt 14.12.)

Personer 18–44 år

Minimumsintervall mellom dose to og tre for denne gruppen er 4,5 måneder. 

Disse vil bli tilbudt den tredje vaksinedosen i perioden februar – mars 2022.

Personer med underliggende sykdom (utenom immunsvikt): Minimumsintervall mellom dose 2 og 3 er 4,5 måneder.

Barn og unge 5-17 år

Se egen informasjon om vaksinasjonstilbudet for barn og unge

 

Etterregistrering av vaksine tatt utenfor Norge

Personer som ønsker etterregistrering av vaksine tatt utenfor Norge kan gjøre dette på helsestasjonen. Ta med dokumentasjon på vaksinasjon til helsestasjonen. Eventuelt ta kontakt med helsestasjonen på telefon 77 17 21 80 og send oss dokumentasjon.

Etterregistrering av vaksine er gratis.