I forbindelse med strandryddeaksjoner er det også utplassert ekstra kontainer i Strandparken i sentrum (U4).  Denne vil bli stående minimum ut uke 24.