"Nå er det hennes tur" er temaet i 2019, og TV-aksjonen NRK 2019 går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. I år går TV-aksjonen  tvaksjon19.jpgav  stabelen søndag 20. oktober.

Med årets TV-aksjon skal CARE gi 400 000 kvinner mulighet til å skape sin egen arbeidsplass, bestemme over sin egen kropp og få sin stemme hørt. Dette gir ringvirkninger for mer enn 1,5 millioner mennesker.

TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til et bedre liv, egen inntekt, og til å delta og bli hørt i politikk og i lokalsamfunnet. TV-aksjonsmidlene går til CAREs arbeid i Mali, Niger, DR Kongo, Burundi, Rwanda, Palestina, Jordan, Afghanistan og Myanmar. 

Kommunekomiteen i Salangen består av formannskapet (2015-2019, og leder av årets aksjonskomite er Tonje-Helen Gundersen. Kommunekomiteen ønsker å oppfordre til å registrere seg som bøssebærer, dette gjør du på siden www.blimed.no Vi oppfordrer også lag og foreninger, og lokalt næringsliv, til å bidra til aksjonen, enten gjennom å registrere donasjoner til giverstafett.no, eller gjennom aktivitet som kan skape oppmerksomhet rundt eller inntekt til aksjonen.

 

tva-aksjon 2019.png