Om tilskuddsordningen

  • Beløp: Bevilgningen vil først bli avklart etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2022 i desember 2021. I forslag til statsbudsjett er det satt av om lag 550 mill. kroner. Opprettelsen av ny og sammenslått tilskuddsordning vil også framgå av budsjettvedtaket. Tilskuddsordningen utlyses med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.
  • Søknadsfrist: 17. desember 2021
  • Saksbehandlingstid: Informasjon om forventet saksbehandlingstid oppdateres i januar 2022.
  • Rapporteringsfrist: 31. januar 2023. Vær oppmerksom på at dette er en endring fra tidligere ordninger og gjelder fra og med tilskuddsmidler dere mottar for 2022 fra ny tilskuddsordning.

LES MER OG FINN INFORMASJON OM HVORDAN DU SØKER