Kvalifikasjoner

Vi søker vikarer med relevant utdanning og erfaring. Søkere uten utdanning vil også kunne bli vurdert.

Personlige egenskaper

Som tilkallingsvikar må du være fleksibel, og kunne stille opp på kort varsel. Det er viktig at du tar utfordringer på strak arm, og ønsker å bidra til en best mulig læringssituasjon for elevene våre. Du liker å arbeide med barn og unge, og ønsker å gjøre det du kan for at elevene skal få en god hverdag både i skole og SFO.

Vi tilbyr

  • Lønn etter kvalifikasjoner og tariffavtale
  • Rettigheter og plikter i h.h.t. det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk

Gyldig politiattest må fremlegges før oppstart.

Kontaktinformasjon

  • Rektor Hilde Anita Nyland; mobil 905 20 877, hilde.nyland@salangen.kommune.no
  • Inspektør Dagfinn Antonsen; mobil 911 11 677, dagfinn.antonsen@salangen.kommune.no