Salangen kommune har bygd opp videokonferansestudioer i Strandveien på Sjøvegan (TK-bygget). 

Det lokale studiesenteret i Salangen eies av kommunen og driftes sammen med Astafjord utvikling.

Studenter kan låne arbeidsplass til å studere.

Se også:

Studiesenteret Midt-Troms (SSMT) - Høyere desentralisert utdanning og kurs