- Dette er en svært gledelig nyhet, kommenterer administrasjonssjef Lars Strøm. Budsjettet som legges frem, har lagt til grunn 0 i tilskudd og det innvilgede tilskuddet vil dermed redusere investeringskostnadene tilsvarende.

 

STEDSUTVIKLINGSPROSJEKTET, LES MER OG SE ILLUSTRASJONSBILDER