Miljøtjenesten Ryet har ledig 100% vikariat som Miljøterapeut for snarlig tiltredelse, og i ett år fremover.
Interne søkere har fortrinnsrett ihht. HTA og AML dersom de er kvalifisert og egnet for stillingene.

Gå til full utlysning