Vi har følgende ledige stilling som vernepleier/miljøterapeut:
- 2 x 100 % fast stilling fra d.d
- Som følge av endret behov kan vi i tillegg få ledig et antall vernepleierstillinger

For helsefagarbeidere/assistenter:
- Et antall helgestillinger med ulik stillingsstørrelse, både faste og vikariater.

Interne søkere har fortrinnsrett ihht. HTA og AML dersom de er kvalifisert og egnet for stillingene.

Søknadsfrist 15.01.18

Se full utlysning