For sykepleier:
- 1 x 100 % fast sykepleierstilling

For helsefagarbeidere/assistenter:
- Et antall helgestillinger, både faste og vikariater

Søknadsfrist er 14.01.18