Med forbehold om videreføring av prosjektstillinger fra UDI har vi følgende ledige stillinger for Miljøterapeuter:

2 x 100% vikariat fra 01.01.19 - 31.12.19 med mulighet til forlengelse.

Interne søkere har fortrinnsrett ihht HTA og AML dersom de er kvalifisert og egnet for stillingene. Dersom interne opprykk kan også andre stillinger bli ledige.

Søknadsfrist: 29.11.18

Se full utlysning her