Interne søkere har fortrinnsrett ihht HTA og AML dersom de er kvalifisert og egnet for stillingen.
Denne utlysningen vil også gjelde for stillinger som eventuelt måtte bli ledig frem mot barnehagestart høsten 2019.

Gå til full utlysning