Salangen menighet ligger i Indre Troms Prosti i Salangen kommune med Sjøvegan som tettsted. Innbyggertallet i kommunen er ca 2200 hvorav 1754 er medlem av Den norske kirke. Det er en kirke, et kapell og to gravlunder i Salangen. I tillegg til den utlyste stillingen består staben av sokneprest i full stilling og deltidsstillinger som kirkeverge (60%), organist (55%), menighetsarbeider (35%) og kirketjener (10%). Det er viktig for oss i en liten stab å kunne samarbeide godt med hverandre.

 

Vi har nå ledig 80 % fast stilling som gravlundsarbeider/kirkevaktmester med hovedarbeidssted Salangen kirke.

Vi søker en allsidig medarbeider til følgende arbeidsoppgaver:

 • Tilsyn og vedlikehold av gravlundene, klargjøring og tilrettelegging ved begravelser
 • Lettere vedlikeholdsarbeid av bygningsmasse og utstyr
 • Renhold
 • Annet forefallende arbeid

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Kunnskap og erfaring fra lignende arbeid
 • Førerkort klasse B og disponere egen bil
 • Du må være fleksibel, serviceinnstilt og kunne jobbe selvstendig
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Søker må være medlem i Den norske kirke.

Lønn og stillingskode i henhold til gjeldende tariffavtale som assistent eller fagarbeider, alt etter kvalifikasjoner. Pensjonsordning i KLP.

Vennligst oppgi minst 2 referanser i søknaden. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kirkeverge Tonje Østvik på tlf 913 61 247.

 • Snarlig tiltredelse.
 • Søknad sendes på mail til: post.salangen@kirken.no
 • Søknadsfrist: 4. juli 2019