stedsutvikling2.png
Kommunestyret har vedtatt oppstart av et stedsutviklingsprosjekt for Sjøvegan. Dette er startskuddet på en prosess som skal pågå over de neste 5-10 år. Det er ikke besluttet hvordan utformingen skal være.  

Stedsutviklingsprosjektet skal være med på å tilrettelegge for utvikling og forskjønning på en side og se at et attraktivt sentrum i seg selv bidrar til å trekke til seg folk til sentrum. Det skal være et ønsket sted å oppholde seg på. Lokalbefolkningen skal bruke sentrum samtidig som næringslivet skal ha bærekraftig drift. Det har i tidligere arbeid vært besluttet at sentrum skal vendes mot fjorden. 

 

Det er utarbeidet et mulighetsstudium for utvikling av sentrum. Denne peker på muligheter og utfordringer i sentrum. I første omgang er det følgende områder i sentrum som utvikles: 

 • Moloen i sentrum skal ferdigstilles og tilstøtende landområde skal utvikles 
 • Strandpark m/bobiloppstilling 
 • Strandpromenade (sentrum-Elvelund) 
 • Strandveien og tilhørende område 
 • Kommunehuset
 • Last ned Mulighetsstudium for utvikling av sentrum (PDF)

Stedsutviklingsprosjektet skal ende opp med en plan for utvikling av Sjøvegan sentrum. 

Organisering av arbeidet: 

Prosjekteier: Salangen kommune 
Styringsgruppe: Formannskapet 

Prosjektgruppe: 

 • Administrasjonssjef (prosjektansvarlig) 
 • Samfunns- og kommuneplanlegger (prosjektleder) 
 • Teknisk sjef (ass. Prosjektleder) 
 • Endringsleder 
 • Kultursjef 
 • Repr. Astafjord Utvikling 
 • Ordfører 
 • Varaordfører 
 • Repr. Salangen næringsforening 
 • Repr. Ungdomsrådet 

Referansegrupper: 

 • Salangen næringsforening 
 • Eldrerådet 
 • Ungdomsrådet 
 • Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 
 • Lag/foreninger 

 

Vi ønsker å engasjere innbyggerne i utviklingen av sentrum. Koronaen gir oss noen utfordringer i dette arbeidet. Det gir også muligheter til å utprøve metoder for involvering.