Arbeidet består i hovedsak av gressklipping og tilrettelegging ved begravelser, og søker bør være over 18 år.

Vi har behov for hjelp i tidspunktet 2. juli - 17. august. Du kan søke for hele eller deler av perioden.

Inntil 80 % stilling på Salangen gravlund.

Inntil 20 % stilling på Elvenes gravlund.

For mer informasjon kontakt kirkeverge Tonje Østvik på telefon 77 17 14 00 eller 913 61 247.

Søknadsfrist 30. mai 2018

Søknaden sendes Salangen menighet, Salangen kirke, 9350 Sjøvegan eller mail: kirkevergen@salangenmenighet.no