Salangen kommune har i tidsrommet fra ca 26.06.23 - 20.08.23 behov for å knytte til seg sommervikarer ved flere enheter. Herunder:

  • Teknisk enhet: Renhold og vedlikeholdsavdelingen. Søker må være over 16 år. Ønskelig med førerkort kl. B.
  • Miljøtjenesten Ryet: Yter tjenester i hjemmet til personer med utvidet hjelpebehov i hverdagen. Søker bør helst være over 18 år eller bli 18 år i løpet av året.
  • Pleie og omsorgsenheten: Sykehjem, hjemmetjeneste, kjøkken og renhold. Søker bør helst være over 18 år, men søkere som er 17 år kan bli vurdert.
  • Bosettingstjenesten: Oppfølging av bosatte flyktninger. Søker må være over 23 år.
  • Astafjordlegen: Medarbeidere ved legekontorene i Astafjordlegen Salangen, Lavangen, Ibestad og Dyrøy.

NB! Vennligst oppgi i søknaden hvilket tidsrom du ønsker å arbeide, og i hvilken enhet/ avdeling.

GÅ TIL VÅR REKRUTTERINGSSIDE FOR SØKNAD OG MER INFO