Vi oppfordrer alle arrangører til å sende detaljert info der det mangler. Send til kulturavdelingen eller ta kontakt med dem!