Last ned søknadsskjema her (PDF)

Vedtak om tjenester

Alle søknader om tjenester behandles i Omsorgsteamet, som har møter hver 14. dag. Vedtak sendes skriftlig innen en uke etter behandling i omsorgsteam.

Omsorgsteamet

Består av: Helsesjef, rehabiliteringskoordinator, leder for Miljøtjenesten Ryet, pleie- og omsorgsleder og aktuell saksbehandler.

  • Saksbehandlere er alle avdelingslederne. 

  • Søknader behandles fortløpende og senest 4 uker etter de er mottatt, hvis ikke beskjed om utsatt behandlingstid er sendt til søker.

  • Ved avslag på søknader kan søker klage og klagefristen er 4 uker etter mottatt avslag. Klage behandles på nytt i omsorgsteamet og hvis vedtak om avslag opprettholdes sendes klage til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.