Nye frister:

Frist for søknad om plass i den kommunale barnehagen i Salangen kommune og SFO ved Salangen skole er 5. mars 2021. Frist for registrering av førsteklassinger er 5. mars 2021.

Info 25. februar: NB! Vi får tilbakemelding om en feil i søknadsskjema for SFO.

Det er sendt ut melding/informasjon om dette til alle foresatte i dagens 1.-3. klasser. På mandag f.k. tar vi kontakt med alle foresatte til høstens nye 1. klassinger.