HOVEDOPPTAK 2019/2020

Frist for å søke om plass i Vasshaug barnehage og skolefritidsordningen ved Salangen skole er 1. mars 2019. barnehage-illustrasjon.jpg

Dette gjelder både nye søkere og endringer.

Salangen kommune ønsker at man fortrinnsvis søker elektronisk på kommunens hjemmeside www.salangen.kommune.no

Gå til søknadsskjema

Liz Karina Heggelund

Enhetsleder barnehage