Alt fra fotballag og avfallsselskap fikk innvilget pengestøtte til dette arbeidet i 2017. 1374 tonn avfall ble ryddet fra norske strender i fjor. Troms og Svalbard fikk 2,7 millioner kroner. Kan vi marin forsøpling.jpgslå dette og rydde enda mer i år?

I Salangen planlegger vi å gjennomføre en såkalt "Aksjon strandrydding" i vårt område også i likhet med i 2016 og 2017. Mer informasjon om dette vil komme.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for å søke midler er 15. februar 2018.

Følgende tiltak kan søke støtte

Pengene kan gå til opprydding både i strandsonen, langs elvebredder og på havbunnen.

Det kan søkes støtte til koordinering av ryddeaksjoner, transport og innlevering av avfallet til godkjent mottak, inkludert fjerning av eierløse fritidsbåter.

Prosjekter som har en forebyggende effekt, kan også få støtte. Det gjelder for eksempel informasjons- og veiledningsmateriell, holdningskampanjer, undervisningsopplegg og workshops.

Minste søknadsbeløp er 300 000 kroner.

Disse kan søke

Frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser registrert i enhetsregisteret.

Private bedrifter, selvstendige kommunale og interkommunale selskaper (for eksempel avfallsselskaper) og samarbeidsorganer (for eksempel friluftsråd).

Offentlige organer, privatpersoner og enkeltpersonforetak kan ikke søke støtte fra denne ordningen.

Søk penger her.

Vi bor ved havet, vi lever av havet og vi får viktig mat fra havet.

Vi må stoppe forsøplinga av matfatet vårt nå.