Foreldre og elever er varslet via skolens meldingssystem, og det tilbys testing av elever og ansatte tirsdag 14.09 for å avkrefte ev. videre smitte. Smitten har direkte kobling til utbruddet på Senja, og risiko for spredning vurderes foreløpig som moderat.

Gjenåpning av samfunnet og økt kontakt i samsvar med myndighetenes retningslinjer har medført smittespredning blant uvaksinerte. Det viser både hvor effektiv nedstengningen har vært , men også hvor viktig det er å vaksinere seg og å overholde gode smittevernrutiner. Slik kan vi fortsette normalisering og gjenåpning av samfunnet uten ukontrollert smittespredning.

SALANGEN KOMMUNES INFOSIDE OM KORONAINFORMASJON