Historie

Sjøvegan mottak har vært i kontinuerlig drift siden 1989 og er et av landsdelens eldste asylmottak. Mottaket drives på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennom gjeldende lovverk, krav, rundskriv og føringer (se UDI). Driftsoperatør er Salangen kommune hvor Sjøvegan mottak er en selvstendig avdeling. Vi har totalt plass til 166  asylsøkere fordelt slik; egen enslige mindreårige avdeling med 30 plasser (fra 01.01.19 ble mottaket tatt ned til 30 plasser på EM-avdelingen) og ordinær avdeling med 136 plasser.

 

Lokalisering

Salangen kommune ligger i Indre Sør-Troms og er lett tilgjengelig fra både Kart avstanderBardufoss flyplass (50 minutter unna) og Evenes (1 time 40 minutter) kjøring fra Sjøvegan. Det er god bussforbindelse til Tromsø, Narvik og Harstad. Alle disse byene har sykehus.

Sjøvegan er regionssenter for Indre Sør-Troms og har alle tjenester samlet i sentrum. Barnehage, barne-og ungdomsskole og videregående skoler, fantastisk utendørs og innendørs idrettsanlegg, kulturhus, kulturskole, butikker og alle andre offentlige tjenester som helsesenter. Alle disse er innen gangavstand fra mottaket. Salangen er også vertskommune for en rekke interkommunale, fylkeskommunale og statlige etater som bla.:

Telefon

Hovednummer: 77172099
 

Kontaktinformasjon, adresse

  • Sjøvegan statlige mottak for asylsøkere, Sandberganveien 2, 9350 Sjøvegan
  • Alle telefoner, se over
  • Mottaksleder til: 909 53 907
  • E-post: jenny.myrvoll@salangen.kommune.no
  • Mottaksleder er underlagt administrasjonssjefen i Salangen