Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Samvær med barn under offentlig omsorg for foreldrene og andre

Generelt om tjenesten

Tema

- Barn og familie

Beskrivelse

Når barn er i fosterhjem eller på institusjon, har barn og foreldre rett til samvær med hverandre hvis ikke annet er bestemt. Selv om foreldrene ikke makter å ha omsorgen, kan det være verdifullt for barnet å ha kontakt med sin biologiske familie. Barnevernet kan bestemme at også andre enn foreldrene skal ha rett til samvær. 

Målgruppe

Foreldre og i mer spesielle situasjoner også besteforeldre, søsken, onkler/tanter eller nære venner av barnet.

Kriterier/vilkår

Hva som er best for barnet

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Se spesielt barnevernloven § 4-19 - samværsrett. Skjult adresse

Lover

Barnevernloven
Forvaltningsloven

___

Skjema

Saksbehandling

Saksbehandling

Den kommunale barneverntjenesten utarbeider forslag til vedtak. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, som er statlig, avgjør saken. Fylkesnemnda er et domstollignende organ og  ledes av en jurist. Nemnda er for øvrig sammensatt av sakkyndige og lekfolk.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicetorget
Postadresse:Herredshuset, Salangen kommune postboks 77, 9355 Sjøvegan
Besøksadresse:Herredshuset

Ansvarlig enhet

Avdeling:Astafjord barneverntjeneste
Telefon:77172055
Epost:postmottak@salangen.kommune.no
Postadresse:Postboks 77 9355 SJØVEGAN
Besøksadresse:9350 SJØVEGAN

Andre opplysninger

Gyldig til2020-01-31