Det står konteinere ved Strandparken, på Salangsverket og i Løksebotn frem til 30.05.23. Folk må ferdes med forsiktighet og på eget ansvar. Det er mulig for skoleklasser, lag og foreninger å søke motivasjonsmidler: 50 kr pr hode, pr time for de som rydder.

Salangen kommune organiserer og registrerer rydding i vår kommune gjennom prosjekt som ledes av Senja Avfall.
De får midler for å lede dette, slik at vi får hentet og håndtert avfallet som samles inn her.
For at de skal få midler, MÅ vi registrere innsatsen!
Vi har vist at vi gjennom frivillig dugnad kan gjøre en kjempeinnsats for miljøet!
Dessverre vet vi at dugnaden med strand- og fjærerydding må fortsette, år etter år...
 
  • Meld inn din ryddeaksjon til kommunen!
  • Hent hansker og sekker på Teknisk! (I år har vi bestilt hansker til barn også!)
  • Levér det du finner i utplasserte konteinere (Disse veies av Senja Avfall ved endt prosjekt)!
  • Registrér hvor mye du fant, hvor mange som ryddet og hvor lang tid dere brukte! Benytt gjerne Ryddenorge.no
  • Ta bilder og del i arrangement!
For registrering av aksjon, spørsmål og andre henvendelser, kontakt:
Katrine Mari Nordgård, Teknisk avdeling, Salangen kommune.
katrine.nordgard@salangen.kommune.no