Lokalt engasjement

Alle ryddeaksjoner og alt innsamlet avfall registreres på holdnorgerent.no slik at de lokale aksjonene teller med i nasjonal sammenheng og kan være med på å sette ytterligere fokus på saken. Norske strender og Bilde plukking av søppel2.jpghavbunnen vår er full av sneiper, plastflasker, fiskeutstyr, engangsgriller, sprøytespisser, poser, tauverk, gamle dekk, flasker, bokser og glasskår. Hver kilo som ryddes bidrar til et renere hav, mindre forsøplet havbunn og strender uten plast og farlig avfall. En innsats i dag blir en viktig del av både det nasjonale og internasjonale arbeidet mot marin forsøpling. Vi vil vise at vi i Salangen bryr oss om lokalmiljøet ved å få flest mulig med på aksjonen, og håper på stort lokalt engasjement, sier ordfører Sigrun. Det settes også av en skoledag der to klasser skal rydde i strandsonen, siden dette vil ha stor innflytelse på holdningene rundt dette. En klasse skal også rydde på øyene på ettermiddag/kveldstid - dette er et samarbeid mellom Salangen skole, elever/foreldre, teknisk avdeling og Salaks. I tillegg skal skolen rydde på den kommunale ryddedagen.

- Vi håper mange frivillige blir med på ryddeaksjon. Trenger man flere opplysninger kan man ta kontakt med prosjektleder Kjell Sørensen (tlf. 48 18 08 77) i kommunen for mer informasjon, sier ordfører Sigrun.

Praktisk informasjon

De som ønsker å delta i ryddeaksjon velger selv hvilken dag(er) de ønsker å bidra. Sekker for å samle avfall i samt hansker fås utlevert ved Teknisk vedlikeholdsavdeling (u.etg. i kommunehuset) mellom klokken 08:00 - 15:00 i ukedager. Man velger selv hvilke strandområder man ønsker å rydde. Kommunen etablerer to oppsamlingsplasser for avfall, den ene vil være i Rongså småbåthavn mens den andre vil være i sentrum ved U4 (i område der containere for papir, glass og metall er plassert). Se kart nederst her.

Hvorfor er det viktig å rydde strandlinjen?

I 2020 er det anslått at den totale mengden søppel i havet overstiger 230 millioner tonn. Opp til 90% av dette antas å være plast. Bare her i norske farvann er mengden søppel som dumpes i sjøen beregnet til hele 36 000 tonn årlig. Av dette synker omtrent 70 % til bunns, 15% flyter og akkumuleres opp i det store søppelhavet og kun 15% skylles opp på land (Kilde: UNEP). Denne mengden søppel påvirker ikke bare strender og kyst her hjemme, men påvirker hele de marine økosystemene negativt.

 

Sigrun Wiggen Prestbakmo
ordfører

Oppsamlingsplasser2.jpg