Du kan også søke opp Salangen menighet på Facebook.

 

Kirkekontoret er i underetasjen til kirka

Postadresse: Salangen kirke, 9350 Sjøvegan

Åpningstider kirkekontor: tirsdager, torsdager og fredager fra kl 9 - 14.

Telefon: 77 17 14 00

Mail: post.salangen@kirken.no

 

Ansatte i kirka

Prest:

Sokneprest Grete Glemmestad 

Telefon: 936 28 783

Mail: gg548@kirken.no

 

Kirkeverge:

Tonje Østvik 

Telefon: 77 17 14 00

Mail: to368@kirken.no

 

Vaktmester / gravlundsarbeider:

John-Egil Bertheussen

Mail: jb742@kirken.no

Robin Hauglid

 

Menighetsarbeider:

Ruth-Bente Aglen

 

Kirketjener:

Mari Børve

 

Menighetsrådet

Salangen Menighetsråd for perioden 2015-2019 består av sognepresten som fast medlem, 6 valgte medlemmer, 5 varamedlemmer og en representant valgt av kommunen. Da vi kun har et menighetsråd i Salangen sokn fungerer det også som fellesråd.

Faste medlemmer :

 • Ann Kristin Bakkemo - leder 
 • Egil Vaeng - nestleder 
 • Jon Christian Anker
 • Anita Løvhaug
 • Ruth-Bente Aglen
 • Aasa Utstøl

 

Varamedlemmer:

 • Lars Andreas Nesje
 • Katrine Mari Nordgård
 • Torhild Aglen 
 • Torulv Klausen 
 • Kristin Jørgensen Pedersen

 

Menighetsbladet Salmen

Menighetsbladet kommer ut med 4 nummer i året, og distribueres til alle husstander i Salangen, i tillegg til utenbygdsabonnenter.
Redaksjonskomitéen består av Tor Magnus Østvik, Inger Kristin Hognestad, Tonje Østvik og Andreas Bay.
Mail: post.salangen@kirken.no