• Rotvika til kryss Laberg 
  • Laberg
  • Eidet - Baklia - Elvelund - Sjøvegan sentrum nedre (sjøsiden av Kongsveien)
  • Sandbergan
  • Karavika til kryss Skårvik

Senja avfall ønsker alle en god påske!