Salangen kommune skal revidere reguleringsplan Salangsverket Industriområde. Gjeldende plan er vedtatt i 1976, med reguleringsendringer i 1998, 2002, 2005, 2007, 2009 og 2010.

Under finner du vedlagt plankart og reguleringsbestemmelser.

Det ønskes innspill til planarbeidet. Innspill merkes «Revidering reguleringsplan Salangsverket Industriområde» og sendes til postmottak@salangen.kommune.no eller Salangen kommune, postboks 77, 9355 Salangen innen 1. september 2019.

Lat ned filer i saken (PDF/jpg):