• Tor Magnus Østvik (KrF) - leder
  • Roger Lynum (SP)
  • Nina Årvold (H)
  • Åshild M. Bendiktsen (AP)
  • Tonje-Helen Gundersen (AP)
  • Frode Hansen (SV)
  • Torben Uthaug (SP)