• Lavangsnes der ett lysstrekk er falt ut
  • Salangsverket, Gamle verksvei samt Ringveien der lysstrekk er falt ut

Øvrige områder med defekte lyspunkter kan dessverre ikke prioriteres i denne omgang.

 

Med vennlig hilsen

Reidar Berg

Teknisk sjef, Salangen kommune

Tlf. 90 13 12 96

e-post:  reidar.berg@salangen.kommune.no