Interne søkere har fortrinnsrett ihht HTA og AML dersom de er kvalifisert og egnet for stillingene. Dersom interne opprykk kan også andre stillinger bli ledige.

Gå til full utlysning