Formålet med forprosjektet er å utbedre mulighetene for droneaktivitet på Elvenes. – Droner er kommet for å bli og det ligger mange muligheter med droner i forbindelse med forskning og arbeid, sier Bjørn Nordmo i Astafjord Utvikling AS. Det er dette som vi skal se nærmere på. Vi vil også jobbe opp mot samarbeidspartnere i hele Nord-Norge, slik at vi best mulig kan posisjonere oss både nasjonalt og internasjonalt.

Det er Salangen kommune som er prosjekteier og prosjektleder vil være Bjørn Nordmo i Astafjord Utvikling AS. Astafjord Utvikling AS eies av Salangen kommune og har ansvaret for å drifte Arena Elvenes. Hovedmålet med prosjektet er å avklare mulighetene for at «Dronesenter Arena Elvenes» skal bli et foretrukket klasserom i forbindelse med droneoperasjoner i arktiske strøk.

Arena Elvenes har en spennende infrastruktur og dette forprosjektet kan potensielt skape et grunnlag for fremtidig dronevirksomhet på Elvenes i samarbeid med forsknings- og utdanningsmiljø og næringsliv. Formalisert samarbeid med ulike kompetansemiljø er nøkkelen for å lykkes i dette arbeidet, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap).