Pressemeldinger 24. september

Vi gjør oppmerksom på at noen av oversettelsene ikke er ferdigstilt ved utsendelse av e-posten, de legges ut fortløpende i lenkene under.

·        Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/norway-moves-to-normal-everyday-life-with-increased-emergency-preparedness/id2872539/

·        Restriksjoner på innreise til Norge fjernes gradvis

Entry restrictions will be gradually lifted - regjeringen.no

Annen informasjon

  • Landvurdering uke 39: Endringer i innreiseregler for flere land og områder, blir kun oversatt til engelsk:

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/changes-to-entry-restrictions-for-several-countries-and-areas4/id2872566/