Tidligere i år deltok over 200 personer, enten alene eller i gjestebud, med idéer til hvordan Sjøvegan sentrum kan se ut i framtida. Innspillene er nå gjennomgått og sortert, og arbeidet tas et steg videre.

- Salangen kommune er svært fornøyd med engasjementet så langt, innspillene er kjempegode og vi har mye å bygge videre på, sier ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo. Hun gleder seg til å være med på politisk verksted, sammen med de øvrige politikerne i kommunestyre, deltakere i ulike råd og utvalg, samt representanter for næringslivet.

- God involvering av de folkevalgte, råd og utvalg og næringsliv er viktig, fordi de representerer ulike interesser i lokalsamfunnet, sier Prestbakmo.

I løpet av ettermiddagen skal arbeidsverkstedet inneholde både gruppearbeid og sentrumsvandring sammen med Asplan Viak AS. Rådgivningsselskapet er engasjert for å utarbeide en helhetlig plan for utvikling av Sjøvegan sentrum, og deres utkast er tema for dagen.

- Min forventning er at verkstedet skal bringe oss videre fram mot politiske beslutninger, sier Prestbakmo. Hun presiserer at det fortsatt er tidlig i prosessen, og at ingen beslutninger er tatt ennå. Først til høsten skal politikerne bestemme seg for de første trinnene i sentrumsplanen

Ordsky laget ut fra innspill til sentrumsplanen tidligere i år. Oppgaven var: Tenk på hvordan du ønsker deg Sjøvegan skal se ut og være om 10 år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ordsky laget ut fra innspill til sentrumsplanen tidligere i år. Oppgaven var: Tenk på hvordan du ønsker deg Sjøvegan skal se ut og være om 10 år."