Regjeringen innførte 31.12.20 plikt til covid-19 test for alle innreisende til Norge som de siste 14 dager har oppholdt seg i land med karanteneplikt jf. vedlegg A til koronaforskriften. Test skal gjennomføres innen 24 timer fra grensepassering, og da enten ved grensen/flyplassen eller ved ankomst kommune.  Plikten til å fremstille seg for test ligger på den reisende, men det påligger ev. arbeidsgiver et særlig ansvar å følge opp utenlandsk arbeidskraft.

Reisende registreres ved grensepassering, og kommunen får oversikt over de som har destinasjon til Salangen, Lavangen, Ibestad eller Dyrøy. Det vil ved test innen 24 timer bli brukt både hurtigtester og ev. PCR test. Reisende fra Storbritannia skal alltid testes med PCR (ev. tillegg av hurtigtest).

Karantenetiden fra røde land skal overholdes selv om testen er negativ. Hurtigtester vil også bli negativ ved moderat og liten virusutskillelse. Reisende vil derfor kunne være smitteførende selv om testen er negativ. Det kan også ta tid fra man blir smittet til man blir syk og virusutskillelse kan påvises i test.

Alle som har passert landegrensen skal derfor også ta en prøve på dag 7 eller 8, selv om man fortsatt er symptomfri.

Test utføres på formiddag på arbeidsdager fra mandag til fredag. Bestill time for testing her: https://timebestilling.remin.no (klikk på Astafjordlegen) eller ring 77 17 40 00