Arbeidsområder:

Sikre utvikling og gjennomføring av overordnede mål og strategier
Ledelse, organisering og koordinering av enheten
Ansvar for at enheten drives innen gitte økonomiske rammer
Personalansvar/ informasjon/HMS/Brannvern
Pleie- og omsorgsleder rapporterer direkte til administrasjonssjefen
Pleie- og omsorgsleder er delegert myndighet til å fatte vedtak om tjenester etter kommunal helse og omsorgstjenestelov.

 

Kvalifikasjoner:

Utdanning på høgskole/universitetsnivå, med hovedvekt på administrasjon, ledelse og økonomi
Helsefaglig bakgrunn er en fordel, men ingen betingelse
Erfaring fra offentlig eller privat virksomhet
Personlige egenskaper, herunder vil gode kommunikasjonsevner vektlegges

 

Vi tilbyr:

Et godt arbeidsmiljø og et bredt spekter av faglige utfordringer
Fleksible arbeidstidsordninger
Delvis dekning av flytteutgifter i henhold til gjeldende reglement
Lønn etter avtale
God pensjons- og forsikringsordning

 

Kontaktperson

Frode Skuggedal, Administrasjonssjef, tlf: 48044904, frode.skuggedal@salangen.kommune.no

Ellen J. Bertheussen, pleie og omsorgsleder, tlf:99106948, ellenj.bertheussen@salangen.kommune.no

 

Søknad sendes:

Salangen kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vi ber deg derfor fylle ut søknaden elektronisk her, du finner også link på www.salangen.kommune.no, ledige stillinger. Dersom du har spørsmål om rekrutteringssystemet eller trenger hjelp til utfylling av søknaden kan du ta kontakt med kommunens servicetorg, enten ved oppmøte på kommunehuset, Strandveien 33, eller på tlf. 77172000.

Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til eventuelt intervju.

Søkere kan bli offentliggjort selv om det bes om unntatt offentlighet. Du vil i så fall bli kontaktet av oss. Minimum 2 referanser må oppgis.

Søknadsfrist 08.04.2018