PÅRØRENDESKOLEN ER FOR DEG SOM:

  • Er voksen pårørende til en person med demenssykdom
  • Ønsker informasjon og kunnskap om tilstanden og få gode råd og tips om hvordan du på best mulig måte kan mestre situasjonen.
  • Ønsker å møte andre pårørende i samme situasjon

Det blir satt av 5 kurskvelder på ca. 2 timer der man får informasjon/undervisning om:

  • Demens; Bakgrunn, tegn/symptomer, utvikling og behandling
  • Pårørendes opplevelser
  • Demens og rettigheter
  • Kommunikasjon og holdninger
  • Praktiske råd i hverdagen

Pris: Ingen egenandel

Påmeldingsfrist: Snarest til:

  • Anne V. Nesje Tlf. 92031528, anne.nesje@salangen.kommune.no Salangen kommune
  • Kjerstin Presthus tlf. 992 10 479, kjerstin.presthus@salangen.kommune.no

VELKOMMEN!