PÅRØRENDESKOLEN ER FOR DEG SOM:    

  • Er voksen pårørende til en person med demenssykdom  
  • Ønsker informasjon og kunnskap om tilstanden og få gode råd og tips om hvordan du på best mulig måte kan mestre situasjonen.  
  • Ønsker å møte andre pårørende i samme situasjon 

              

  Det blir satt av 5 kurskvelder på ca. 2 timer der man får informasjon/undervisning om:  

  •  Demens; Bakgrunn, tegn/symptomer, utvikling og behandling  
  •  Pårørendes opplevelser   
  •  Demens og rettigheter 
  •  Kommunikasjon og holdninger   
  •  Praktiske råd i hverdagen  

      Pris: Ingen egenandel

Påmeldingsfrist: 20. juni 2018 til:

  • Anne V. Nesje tlf. 920 31 528, anne.nesje@salangen.kommune.no 
  • Kjerstin Presthus tlf. 992 10 479, kjerstin.presthus@salangen.kommune.no 

                                 

                       VELKOMMEN!