Ansatte som har vært på jobb de siste ukene er testet med hurtigtest. Nærkontakter med det første smittetilfellet er testet med PCR-test. Det mangler fortsatt svar på noen PCR-tester. Alle nærkontakter ved Miljøtjenesten Ryet testes daglig, og følges opp med videre PCR-test ved positivt utslag på hurtigtest. Det foreligger foreløpig ingen registrert smitte ved Salangen bo- og eldresenter eller Helsesenteret.

Smittesituasjon krever nå resolutt handling blant befolkningen og ved våre institusjoner: 

Publikum bes om å iverksette følgende tiltak i første omgang frem til 28. november for å stanse smittespredningen og unngå mer inngripende tiltak senere(les arrangementer kan gjennomføres med smitteverntiltak):

 • Alle besøk ved Salangen bo- og eldresenter skal avtales i forkant
 • Munnbind brukes på offentlig sted og ved offentlig transport
 • Hold avstand
 • Unngå direkte kontakt 
 • Hold deg hjemme om du er syk
 • Uvaksinerte oppfordres til å vaksinere seg snarest
 • God håndhygiene er avgjørende
 

Vi innfører følgende tiltak ved alle våre institusjoner (Miljøtjenesten, Helsesenteret og Salangen bo- og eldresenterumiddelbart: 

 • Virksomhetene skal unngå å bruke personell på tvers av enhetene for å avgrense smittespredning
 • Ansatte skal holde avstand og bruke munnbind også på pause-og skifterom der flere samles på lite areal
 • Smitteverntiltakene omfatter også elever og studenter som er utplassert
 • Alle besøkende skal benytte munnbind og øvrige hygienetiltak som spriting av hender mm.
 • Alle besøk ved sykehjemmet skal avtales på forhånd.