Salangen kommune har drevet med mottak av asylsøkere siden 1989. Dette har bla. lært oss at strømmen av asylsøkere som kommer til Norge varierer over tid. Det blir derfor viktig for Salangen kommune å vise at vi er fleksible i vårt arbeid med å ta imot asylsøkere, og at kommunen kan tilpasse seg UDI sine varierende behov for mottaksplasser.

Dette klarte kommunen også denne gangen. Et meget godt samarbeid med Astafjord Utvikling la til rette for at Sjøvegan mottak kunne få bruke deres overnattingskapasitet på Elvenes. I tillegg har de ansatte på mottaket jobbet både seint og tidlig for å forberede mottakelsen av nye asylsøkere.

Selv om det i denne omgang ikke ble bruk for disse ekstra mottaksplassene har Sjøvegan mottak og våre samarbeidspartnere vist at vi er gode aktører innenfor flyktningearbeid. Dette er det verdt å ha med seg videre.

 

Johnny Sagerup

kommunalsjef