Alle personer mellom 18 og 64 år har tilbud om oppfriskningsdose med korona vaksine.

For de som ikke tilhører en risikogruppe (se under) er sannsynligheten for alvorlig forløp av korona liten. Det er derfor ikke gitt en generell anbefaling til denne gruppen om å ta vaksinen. Men de som av ulike grunner selv måtte ønske å bli vaksinert, har nå mulighet til dette.

For personer i risikogrupper er sannsynligheten for alvorlig forløp høyere. Disse anbefales derfor å ta vaksinen om de ikke allerede har fått en oppfriskningsdose.

Koronavaksinering vil foregå på kulturhuset i Salangen onsdag 7. desember kl. 09.00-11.00.
Det er ingen timebestilling, møt frem på Kulturhuset til dette tidsrommet.
 • Oppfriskningsdose tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.
 • Anbefalingen om ny oppfriskningsdose gjelder uavhengig om man har gjennomgått sykdom etter forrige dose. Det bør være minimum 3 uker mellom eventuell gjennomgått koronasykdom og ny oppfriskningsdose.
 • Personer med alvorlig svekket immunforsvar, kan tilbys ytterligere en oppfriskningsdose utover de 4 dosene som allerede er anbefalt.

Risikogruppene:

 • 65 år og eldre
 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer.
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma.
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer
 • hjerneslag
 • Diabetes
 • Gravide i 2. og 3. trimester anbefales oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose. Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.
 • Ved ønske om vaksinasjon av barn, ta kontakt med helsestasjonen