I forbindelse med utskifting av vann- og avløpsledninger i Strandveien så har det så langt i vinter vært omkjøring via Elvelund Camping / Strandpromenaden.

Omkjøring via nedlagte Strandbu barnehage er nå etablert, følgelig vil tidligere omkjøring via Elvelund Camping / Strandpromenaden stenges. Ny omkjøring blir nedenfor Troms Kraft bygget og over til nedsiden av nedlagte Strandbu Barnehage.

 

Med vennlig hilsen

Reidar Berg

Teknisk sjef, Salangen kommune

Tlf. 77 17 21 20  /  90 13 12 96