Et nasjonalt nettverk for utdanning og livslang læring som i dag organiserer ca 40 studiesentra i 15 fylker.

Studiesenteret.no distribuerer studier fra norske utdanningsinstitusjoner til regioner og lokalsamfunn og fungerer som kontaktpunkt mellom utdanningsinstitusjoner og lokalsamfunn. De enkelte studiesentrene er motor i lokal/regional kompetanseutvikling. Kommunene legger til rette med lokale studiesentre for studentene. Studiesenterets rolle er å utvikle, vedlikeholde og drifte nettverket og plattformen undervisningen skjer på, samhandle med utdanningsinstitusjonene, kommunene og næringsliv for å fremme læring gjennom hele livet og møte samfunnets behov for etter- og videreutdanning.

Oslo met – storbyuniversitetet har aksjemajoriteten i Studiesenteret.no. Salangen kommune var en av de første kommunene som meldte seg inn i Midt i Norden, senere Studiesenteret.no, i 2000.

Les mer og hold deg oppdatert på nettsiden studiesenteret.no!