Program:

1200; Offisiell åpning av aktivitetsparken v/ ordfører Sigrun W. Prestbakmo strandparken2.JPG

1215: Aktiviteter i parken v/ Salangen IF friidrett

1215-1330: Dialog over en kopp kaffe om fritidstilbud og aktiviteter i Salangen kommune.

Parken har vært under planlegging og trinnvis utbygging siden 2015. Første anlegget som ble planlagt var isflate for skøyteaktivtet. Etter skøytebanen har det utviklet seg til en aktivitetspark med mange muligheter for fysisk aktivitet for de som ønsker å drive uorganisert aktivitet.

Anlegget er et aktivitetsanlegg som skal kunne benyttes av skolen, barnehagen, SFO og ikke minst innbyggere, tilreisende og lag og foreninger i kommunen. Per i dag er anlegget mye benyttet av både grunnskolen og videregående skole i forhold til fysisk aktivitet for elevene.

Anlegget ligger også i nær tilknytning til bobil og campingvognoppstillingsplassen i Sjøvegan sentrum. Besøkende har da enkel tilgang til apparatene som kan benyttes.

Under den offisielle åpningen lørdag 14. september vil SIF friidrett være med å skape aktivitet i anlegget og apparatene. Ordfører og kultursjef vil også være tilstede fra Salangen kommune, for å ha dialog med innbyggerne om fritidsmuligheter og aktiviteter i kommunen.

Salangen kommune serverer bålkaffe og noe å bite i under åpningen.

Aktivitetsparken er også et av kommunens nærfriluftslivsanlegg med elementer som gapahuk og grillmulighet midt inne i parken.

Aktivitetsparken har en kostnadsramme på litt over ½ milion kroner. Det er bevilget kr; 283.000,- i spillemidler.

Vi oppfordrer alle aldersgrupper til å overvære åpningen av aktivitetsdelen i Strandparken, og spesielt barn og unge utfordres til å delta i aktivitetene som skal drives av SIF ski og SIF friidrett i anlegget.

Spørsmål kan rettes til undertegnede på tlf 90052222 eller e-mail kurt-jan@salangen.kommune.no

Kurt Jan Kvernmo

kultursjef