Navn                                       Alder     Kjønn     Poststed            Yrkestittel

1. Bjørge Blekkerud                     45        Mann     Sørreisa             Endringsleder
2. Dulo Dizdarevic                       50       Mann      Narvik              Regiondirektør
3. John Vegar Gystad                  45        Mann     Bardufoss          Kommunalsjef Plan og Utvikling
4. Johnny Sagerup                       60        Mann     Sjøvegan           Kommunalsjef
5. Tor Arne Solvoll                       47        Mann      Narvik               Daglig leder
6. Åsa Mariann Strandbakk        41        Kvinne    Valnesfjord       Student
7. Søker unntatt offentlighet
8. Lars Øyvind Strøm                  48       Mann      Bardu                Oberstløytnant Hæren
9. Tore Uthaug                             62        Mann      Sjøvegan           Rådmann
10. Søknad trukker