Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler oppfriskningsdose med koronavaksine til følgende grupper:

 • Personer 65 år og eldre.
 • Personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp
 • Ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
 • Gravide

 

Koronavaksinering vil foregå på kulturhuset i Salangen fredag 23/9 kl.09.00-12.00. Det er ingen timebestilling, møt frem på kulturhuset til angitt tidsrom.

 • Oppfriskningsdose tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.
 • Anbefalingen om ny oppfriskningsdose gjelder uavhengig om man har gjennomgått sykdom etter forrige dose. Forutsatt bekreftet covid-19 kan man vente i 3-4 måneder med å ta en oppfriskningsdose. Personer som ønsker en oppfriskningsdose tidligere, kan tilbys det forutsatt at det har gått minimum 3 uker etter tilfriskning.
 • Personer med alvorlig svekket immunforsvar, kan tilbys ytterligere en oppfriskningsdose utover de 4 dosene som allerede er anbefalt.

Risikogrupper for alvorlig sykdomsforløp ved Covid-19 infeksjon:

 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetes-senkomplikasjoner.