Som man vil se, er snarveier på førstesiden endret og noe har fått nye plasseringer, med flere synlige ord/menyer fra førstesiden.
Du finner direktelenker til informasjon under søkefeltet. Vi anbefaler dessuten søkefeltet som fungerer bedre enn tidligere. Mye er som det har vært tidligere og informasjonen er den samme, men bla. mer ryddig presentert. Designet er endret og kalender/aktivitetskalender er klart forbedret. Dette ser vi fram til å jobbe bedre med, der vi vil komme med mer informasjon om hvordan du som arrangør lettere kan få fram ditt arrangement i kalenderen.

Vi har en tid jobbet i to sider samtidig, noe som er svært arbeidskrevende og som også har vært synlig for deg som bruker. Det vil også i tiden fremover bli små justeringer i plassering av informasjonen på nettsidene når vi tilpasser og tar i bruk nye maler, og en del informasjon vil komme i tillegg. Vi beklager ulemper det medfører. Ta kontakt om du lurer på noe!