Vi tilpasser oss oppdraget sammen med dere og kan tilby:

  • Tegnspråktolk
  • Skrivetolk
  • Tolk/ledsager for pasienter med kombinert syns -og hørselshemming
  • Skjermtolk

Ved henvendelse informer du om:

  • Hvem du er
  • Hva det gjelder
  • Oppmøtested og tid

Tjenesten er gratis